Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

AĞRI İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
ARABULUCULUK KOMİSYONU

 Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun  "İdarelerin Temsili’’ başlığı altındaki 18/3. Maddesinde belirtilen" "İdare Merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyon kurabilir.’’ hükmüne istinaden İdaremizi temsil etmek üzere Valilik Makamının 08/07/2022 tarih ve 2701689 sayılı Oluru ile Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.


          3439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18’ inci maddesinin 2’ nci fıkrasında geçen "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” ibaresi gereği  Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:


ÜYELER

İLETİŞİM

Fehim ALTUN

 

İhsan ERÇEL

ihsan.ercel@ktb.gov.tr 

Hasan Hüseyin YİĞİT

hasan.yigit@ktb.gov.trTelefon  : 0472 280 17 00

Fax        : 0472 280 17 23

E-Posta : iktm04@kultur.gov.tr

Adres    : Kültür ve Kongre Merkezi Abide Mah. Yaşar Kemal Cad. Üzeri Kat:2 AĞRI


0472 215 32 17
0472 215 32 17
0472 215 32 17
0472 215 32 17
0472 215 32 17
0472 215 32 17
0472 215 32 17
0472 215 32 17