Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

AĞRI İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
ARABULUCULUK KOMİSYONU

 Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun  "İdarelerin Temsili’’ başlığı altındaki 18/3. Maddesinde belirtilen" "İdare Merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyon kurabilir.’’ hükmüne istinaden İdaremizi temsil etmek üzere Valilik Makamının 15/11/2018 tarih ve 931044 sayılı Oluru ile Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.


          3439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18’ inci maddesinin 2’ nci fıkrasında geçen "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” ibaresi gereği  Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:


ASİL ÜYELER

 İLETİŞİM

YEDEK ÜYELER

 İLETİŞİM

Ebu Muhsin BULUT

 ebumuhsin.bulut@ktb.gov.tr     5327320394

İhsan ERÇEL  

 ihsan.ercel@ktb.gov.tr              5324107912

Erkan KÖSEDAĞ

 erkan.kosedag@kotb.gov.tr       5333797095

Vecihi ŞAKİROĞLU

 vecihi.sakiroglu@ktb.gov.tr      5383930898

Mehmet KANAT

 mehmet.kanat@ktb.gov.tr          5325719874

 Erol ÇETİN

 erol.cetin@ktb.gov.tr                 5375491737Telefon  : 0472 215 32 17

Fax        : 0472 215 32 16

E-Posta : iktm04@kultur.gov.tr

Adres    : Kültür ve Kongre Merkezi Abide Mah. Yaşar Kemal Cad. Üzeri Kat:2 AĞRI0472 215 32 17
0472 215 32 17
0472 215 32 17
0472 215 32 17
0472 215 32 17
0472 215 32 17
0472 215 32 17
0472 215 32 17